Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Result Based, gevestigd aan Oremusplein 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Result Based
Oremusplein 1, 6815 DN Arnhem
+31(0)6 410 373 62
info@resultbased.nl
www.resultbased.nl
KvK: 78442974

Result Based respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en in het
bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie in het gebruik van gegevens
van onze klanten vind je hieronder een overzicht van de manier waarop Result Based de
gegevens van haar gebruikers verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Result Based verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze
  website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser of type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@resultbased.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Result Based verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere reclame-uitingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Result Based analyseert jouw zoekgedrag op de website om daarmee de website
  te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
  voorkeuren
 • Result Based volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij
  onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • Result Based verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
  zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Result Based neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Result Based) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Result Based bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit
relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Result Based op grond van
een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Result Based verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Result Based blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Result Based verstrekt jouw
persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Result Based gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Result Based gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we

op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek
aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Result Based en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@resultbased.nl . We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Result Based wil je er tevens
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Result Based neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@resultbased.nl

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Result Based behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren je dan ook
regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige
Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 augustus 2020.